ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου
διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και
ενημέρωση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του (με ηλεκτρονικό,
μηχανικό ή φωτοτυπικό μέσο, ηχογράφηση κλπ.), αναπαραγωγή και αναδιανομή του χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Κομοτηνής.

Το visitkomotini.com δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για την ορθότητα και εγκυρότητα του
περιεχομένου των σελίδων του ή άλλων διασυνδεδεμένων (web links) δικτυακών τόπων
που αναφέρονται στις σελίδες του. Παρόλα αυτά, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια
προκειμένου οι προβαλλόμενες πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένες
και επίκαιρες, αλλά δεν δεσμεύεται καθοιονδήποτε τρόπο για την ακρίβεια και πληρότητα
του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη.

Στοιχεία χρηστών ή επισκεπτών που είναι δυνατό να δηλώνονται σε συγκεκριμένες φόρμες
της ιστοσελίδας και να καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων που διατηρεί το
visitkomotini.com δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να ανακοινωθούν για κανένα
απολύτως εμπορικό ή άλλο λόγο. Η μοναδική εξαίρεση ανακοίνωσης προσωπικών
δεδομένων, αφορά στην υποχρέωση του visitkomotini.com να προβεί σε σχετική
αποκάλυψη σε δημόσια δικαστική ή διοικητική αρχή, τμηματικά ή συνολικά, στο πλαίσιο
νόμιμων διαδικασιών και εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται βάσει νόμου.

Ο Δήμος Κομοτηνής είναι αφοσιωμένος στην προστασία της εχεμύθειας και της
εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα
νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να
μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο
των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς
χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Ο Δήμος Κομοτηνής συλλέγει ακόμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της
παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, Ο Δήμος Κομοτηνής έχει δεσμευτεί να
προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες
(που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» ή «PII») που έχουν συλλεγεί είτε
διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της
επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Γενικά, ο σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται
οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’
αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα και να
εξατομικεύει την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με τον Δήμο μας.