Ελληνική Αστική Σχολή Νέστωρος Τσανακλή

Είναι γνωστό ότι ο Νέστωρ Τσανακλής, μεγάλος Κομοτηναίος καπνέμπορος, απόδημος στο Κάιρο, χρηματοδότησε στις αρχές του 20ου αιώνα την ανέγερση μιας Αστικής Σχολής.Το κτίριο εγκαινιάστηκε το έτος 1907. Ονομάστηκε Τσανάκλειος Σχολή προς τιμήν του ευεργέτη της πόλης, ο οποίος έστελνε και το ποσό των 200 χρυσών λιρών για τη μισθοδοσία των δασκάλων της ελληνικής κοινότητας για αρκετά χρόνια. Για την οικοδόμηση της Ελληνικής Αστικής Σχολής του παραχωρήθηκε από την τότε οΘωμανική Διοίκηση, ο χώρος του τότε Δημοτικού Κήπου, μπροστά στο ποτάμι της πόλης, στη καρδιά της ελληνικής Συνοικίας.
Το κτίριο κτίστηκε σύμφωνα με τις αρχές του εκλεκτικισμού κυρίαρχης αρχιτεκτονικής άποψης του 19ου αιώνα. Η σχολή δεν πρόλαβε να λειτουργήσει όπως θα ήθελε ο ίδιος ο δωρητής. Στεγάστηκαν όμως εκεί διαδοχικά το Ορφανοτροφείο (1919), η Γενική Διοίκηση Θράκης (1922-1945), η Νομαρχία Ροδόπης (1945-1972) και η Πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως το 2000.